Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Οπτικοακουστικό Υλικό

Βιβλιοθήκη

Βάση Δεδομένων

Workshops

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
 

 

Εργαστήριο έρευνας κι εκπαίδευσης για το κοινωνικό φύλο

 Το Εργαστήριο, το οποίο φιλοξενείται σε χώρο που έχει παραχωρήσει το τμήμα Κοινωνιολογίας, υποστηρίζει τις διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή μαθημάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων. Τη λειτουργία του υποστηρίζουν, σε σταθερή βάση, δύο άτομα, ενώ κατά διαστήματα απασχολούνται σε αυτό και μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα συνεργαζόμενα Τμήματα, οι οποίοι εκδηλώνουν ειδικό ενδιαφέρον σε ζητήματα φύλου.

 

Στις δράσεις του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

bullet

η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση συμβατικού και ηλεκτρονικού βιβλιογραφικού υλικού για τη μελέτη του φύλου

bullet

η ανταλλαγή συναφών γνώσεων και πληροφοριών με ελληνικά και ξένα Ιδρύματα

bullet

η δυναμική προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και ο εμπλουτισμός από τη διεθνή διδακτική κι ερευνητική εμπειρία για το φύλο

 

 

 

Home Up