Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Οπτικοακουστικό Υλικό

Βιβλιοθήκη

Βάση Δεδομένων

Workshops

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

  ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

 

Στο Εργαστήριο πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων που αφορούν σε έρευνες για το κοινωνικό φύλο και στη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και είναι προσβάσιμα από το χώρο του Εργαστηρίου.

Έρευνες για το Φύλο

bullet

Ελληνικές έρευνες για το φύλο

bullet

Ερευνητικά προγράμματα για το φύλο

Εύρεση Εργασίας

bullet

Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

bullet

Διευθύνσεις στο διαδίκτυο για εργασία στην Ελλάδα

bullet

Διευθύνσεις στο διαδίκτυο για εργασία στο Εξωτερικό

bullet

Εταιρείες Εύρεσης Εργασίας on line

 

 

 

Home Up