Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Προσφερόμενα Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ   
 

 

Μέσα από τον εμπλουτισμό των ήδη προσφερομένων και την εισαγωγή νέων μαθημάτων για το φύλο, το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα θεματικών και περιλαμβάνει:

bullet

Γενικά-εισαγωγικά μαθήματα για το φύλο ως αναλυτική κατηγορία στους γνωστικούς κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών

bullet

Γενικά μαθήματα για την προβληματική του φύλου σε καθιερωμένα γενικά ή επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στις έμφυλες σχέσεις, όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η πολιτική

bullet

 Ειδικά μαθήματα-σεμινάρια για τις σχέσεις των φύλων και τη θέση των γυναικών σε συγκεκριμένους κοινωνικούς σχηματισμούς, σε δεδομένες ιστορικές περιόδους και σε διαφορετικούς πολιτισμούς, τα οποία αναδεικνύουν τη διαχρονική συμβολή των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σημείωση για τους φοιτητές

Σημείωση για τους διδάσκοντες

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Home Up