Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαθήματα

Σεμινάριο Διδασκόντων

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Εργαστήριο

Οπτικοακουστικό Υλικό

Βιβλιοθήκη

Βιβλία

Άρθρα

Βάση Δεδομένων

Workshops

Ανακοινώσεις

Εκδόσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
 

 

Εκ μέρους του προγράμματος, έχουν παραγγελθεί κι αγοραστεί βιβλία και αναδρομικά τεύχη περιοδικών με θεματική συναφή προς τα ζητήματα φύλου και ισότητας. Οι εν λόγω τόμοι βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι προσβάσιμοι μέσω του συστήματος αναζήτησης της βιβλιοθήκης.

Επίσης, έχουν συλλεγεί και φυλάσσονται στο χώρο του εργαστηρίου, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, άρθρα σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας, στα οποία η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει πρόσβαση μέσω ηλεκτρονικών περιοδικών

 

 

 

 

 

 

 

Home Up