Δηλώσεις Μαθημάτων και Αιτήσεις πτυχίου

Έναρξη Μαθημάτων: Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από 15/2/2016 έως 28/05/2016 για το εαρινό εξάμηνο 2015-16.

Πρόγραμμα Μαθημάτων: Το ακριβές πρόγραμμα μαθημάτων έχει ήδη ανακοινωθεί. Σχετικό link http://sociology.soc.uoc.gr/?p=4740

Προσφερόμενα Μαθήματα: Τα προσφερόμενα μαθήματα και οι περιλήψεις τους: Σχετικό link http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=613 

Δηλώσεις Μαθημάτων: Η προθεσμία για τη δήλωση μαθημάτων – συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 ορίζεται από 22 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2016. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην αρχική σελίδα (login page) του Students Web με τον κωδικό πρόσβασής σας.

Δηλώσεις Συγγραμμάτων: Θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες από το Υπουργείο Παιδείας.

Αιτήσεις Πτυχίου: Μπορείτε να κάνετε αιτήσεις πτυχίου από 25/1/2016 μέχρι τις 5/2/2016.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας