Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2016-17

Κώστας Γκούνης

Γιάννης Κουμπουρλής

Αθηνά Σκουλαρίκη

Άγγελος Μουζακίτης

Χριστίνα Καρακιουλάφη

Στέλλα Ζαμπαρλούκου