Ανθρώπινο Δυναμικό

 

 

Πρόεδρος
Ζαϊμάκης Ιωάννης
sociology-head@social.soc.uoc.gr
Τηλ. 2831-077468 και 77495

Αναπληρώτρια Προέδρου
Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Τηλ.28310-077474

Γραμματέας Τμήματος
α/α Μουνδριανάκη Μαρίνα
regist@social.soc.uoc.gr,
moundrim@uoc.gr
Τηλ. 2831-077466, Fax 2831-077467

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Φοιτητών
Νταναλάκη Γαλάτεια
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:30-13:30
ntanalag@uoc.gr, Τηλ. 2831-077465

Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ακουμιανάκη Μαρία
socpms@social.soc.uoc.gr, maria.akoumianaki@uoc.gr
Τηλ. 2831-077491

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2018-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: αντικαταστήστε το » at » με το @ για την σωστή συμπλήρωση του e-mail. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.

ΦΕΚ μελών ΔΕΠ