Ανθρώπινο Δυναμικό

 

 

Πρόεδρος
Γεώργιος Τσιώλης
sociology-head@social.soc.uoc.gr
Τηλ. 2831-077468 και 77497

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικόλαος Σερντεδάκις
Τηλ.28310-077493

Γραμματέας Τμήματος
α/α Μαρίνα Μουνδριανάκη
regist@social.soc.uoc.gr,
moundrim@uoc.gr
Τηλ. 2831-077466, Fax 2831-077467

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Φοιτητών
Γαλάτεια Νταναλάκη
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:30-13:30
ntanalag@uoc.gr, Τηλ. 2831-077465

Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Μαρία Ακουμιανάκη
socpms@social.soc.uoc.gr, maria.akoumianaki@uoc.gr
Τηλ. 2831-077491

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Κοινωνιολογίας
Σωτήριος Μιχελουδάκης
pdesociology@uoc.gr
Τηλ. 2831-077475

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: αντικαταστήστε το ” at ” με το @ για την σωστή συμπλήρωση του e-mail. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.

ΦΕΚ μελών ΔΕΠ