Προσωπικό

 

 

 • Ομότιμοι Καθηγητές
 • Επίτιμοι Καθηγητές
  • Μουζέλης Νίκος
  • + TILLY CHARLES (1929–2008)
  • Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
 • Αφυπηρετήσαντες καθηγητές
  • Γιαννησοπούλου Μαρία
  • Μοσχονάς Ανδρέας
  • Χάλαρης Γεώργιος
  • Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Καθηγήτρια
 • Μετακινηθέντες Καθηγητές σε άλλα Ιδρύματα

Πρόεδρος

Ζαϊμάκης Ιωάννης
email: sociology-head at social.soc.uoc.gr
Τηλ. 2831-077468 και 77495

Γραμματέας Τμήματος

α/α Μουνδριανάκη Μαρίνα
email: regist at social.soc.uoc.gr,
moundrim at uoc.gr
Τηλ. 2831-077466, Fax 2831-077467

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Φοιτητών

Νταναλάκη Γαλάτεια
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-12:00
email: ntanalag at uoc.gr, Τηλ. 2831-077465

Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ακουμιανάκη Μαρία
email: socpms at social.soc.uoc.gr, maria.akoumianaki@uoc.gr
Τηλ. 2831-077491

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2018-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: αντικαταστήστε το » at » με το @ για την σωστή συμπλήρωση του e-mail. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.

ΦΕΚ μελών ΔΕΠ