Διοικητικά Όργανα και Διοικητικές Πράξεις

 

Διοικητικά Όργανα: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Προέδρου

Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος για το 2020-21

Διευθυντές Εργαστηρίων Τμήματος Κοινωνιολογίας:
ΦΕΚ 89 ΥΟΔΔ 26.2.19 (Ορισμός)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ

Διοικητικές Πράξεις: Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνελεύσεων (Γ.Σ.)

  • 2019-2020 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
   • Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
   • Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
   • Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
   • Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
   • Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
   • Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
   • Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020
   • Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
   • Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
   • Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020
   • Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
   • Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
   • Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020
   • Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Επιτροπές Τμήματος