Διοικητικά Όργανα και Διοικητικές Πράξεις

 

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά το έτος 2016

Επιτροπές Τμήματος 2017-18

Εκλογή Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας

Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)

 • 2018 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
  • Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
  • Τετάρτη 23 Μαίου 2018
  • Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
 • 2017 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 3 Μαίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017  –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017
  • Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017
  • Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
  • Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
 • 2016 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 27/01/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 02/03/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 13/04/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 25/05/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 22/06/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 28/9/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 26/10/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 23/11/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 14/12/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2015 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 9/12/2015  —-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 4/11/2015  —-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 14/01/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 18/02/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 18/03/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 29/04/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 27/05/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 24/06/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 23/9/2015  —-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2014 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 22/01/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 26/02/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 02/04/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 07/05/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 04/06/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 02/07/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 01/10/2014 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 05/11/2014 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 10/12/2014 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2013
  • Τετάρτη 23/01/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 20/02/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 13/03/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 17/04/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 22/05/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 19/06/2013 –> Γ.Σ.
  • 25 Σεπτεμβρίου 2013 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • 23 Οκτωβρίου 2013 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • 20 Νοεμβρίου 2013 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2012
  • Τετάρτη 18/01/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 29/02/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 04/04/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 16/05/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 20/06/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 26 /09/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 28/11/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 19/12/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
 • 2011
  • 09/03/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 13/04/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 25/05/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 22/06/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 12/7/2011 –> Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 22/9/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 7/10/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 9/11/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 14/12/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.