Σεπ 132016
 

Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση regist@social.soc.uoc.gr μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Φόρμα αίτησης υποτρόφων